گریتینگ پوشش کانال وپل

شرکت سرآمدپولاد پارس 

تولید کننده انواع گریتینگ جهت پروزه های نفت وگاز وپتروشیمی ،آب وفاضلاب ،کارخانجات صنعتی ومواد غذایی و...است ساخت گریتینگها طبق ابعاد ومشخصات درخواستی با گالوانیزه گرم صورت می گیرد.

محل تولیدگریتبنگ شرکت سر آمد پولاد در تهران وامکان بازدید بازرسان محترم مهیا می باشد.

دفتر فنی این شرکت ابتدا نقشه ها ودرخواست ساخت گریتینگ را بررسی و پس ازمحاسبه میزان باربری بارگزارین نموده و سپس اقدام به ارایه مشخصات فنی ومالی  می نماید.

شماره های تماس جهت مشاوره ودریافت اطلاعات بیشتر:

02122854294

02122432197

02633304871

02633301571

09121112945

09121139822

09123178169

 

/ 0 نظر / 22 بازدید