شبکه های فولادی(گریتینگ)

شبکه های فولادی(گریتینگ):

بیشترین مصرف شبکه های فولادی در مکانهایی است که به استحکام زیاد نیاز باشد . این نوع گریتینگ معمولا از اتصال تسمه و تسمه – تسمه و نیم تسمه – و یا تسمه و میلگرد ساختهمی شوند .

گریتینگ گالوانیزی فولادی یکی از متداول ترین شبکه های فولادی مورد استفاده در پلتفرمها ،پوشش کانالها ترنچها و راه پله های صنعتی می باشد.

www.saramadpoolad.com

محصولات:

 انواع گریتینگ های تولیدی تسمه در تسمه تسمه در نیم تسمه تسمه در میلگرد (چهار پهلو) ساخت انواع استراکچر صنعتی  پلتفرم سرویس تجهیزات دسترسی  پله وکف پله با پوشش گریتینگ انواع کف کاذب مشبک (گریتینگ پاگرد صنعتی(گریتینگ) پوشش کانال و ترنچ

09121112945

09121139822

02613411072

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید