بست گریتینگ

شرکت سرآمد پولاد تولید کننده بست گریتینگ با گالوانیزه سرد وگرم.

دارای بهترین کیفیت جهت فیکس شدن به پلتفرم با نوک گونیا.

ارایه با پیچ ومهره و واشر تخت وفنری گالوانیزه گرم وسرد.

این شرکت کلیه تجارب تولید ونصب قطعات گریتینگ خود را در تولید بهینه بست به کار برده.

دارای ضخامت واقعی 3 میلیمتر و تهیه شده از ورق شیت فابریک مبارکه.

02633304871

02633301571

02633302825

09121112945

/ 1 نظر / 23 بازدید