ساخت انواع استراکچر صنعتی با پوشش گریتینگ

شرکت سرآمد پولاد:
 
ساخت انواع استراکچر صنعتی  با پوشش گریتینگ

پلتفرم سرویس با پوشش گریتینگ

تجهیزات دسترسی

تجهیزات انتقال

پله وکف پله با پوشش گریتینگ

انواع کف کاذب مشبک (گریتینگ)

پاگرد صنعتی(گریتینگ)

پوشش کانال و ترنچ با گریتینگ

 

09121112945

09121139822

02613304871

02613411072

www.saramadpoolad.com

/ 0 نظر / 2 بازدید