گریتینگ چیست؟

گریتینگ :

شبکه ای است که برای تحمل بار از آن استفاده می کنند و می تواند از جنس های مختلف فلزی و غیر فلزی باشد.

جهت بازدید از انواع آن به www.saramadpoolad.com مراجعه فرمایید

09121112945

09121139822

02613304871

02613411072

/ 0 نظر / 8 بازدید