گریتینگ (گرتینگ) چیست؟

گریتینگ ها سطوح مشبک مقاومی هستند که مصارف بسیار کاربردی در ساخت راهروها و جاهایی که نیاز به سازه ای جهت عبور انسان و یا ماشین بدون جلوگیری از عبور آب و هوا می باشد استفاده می گردند. این سطوح مشبک با توجه به نوع کاربردشان باید بسیار ایمن باشند. به همین جهت می توان از آنها در ساخت دریچه های بازشو و لولایی نیز استفاده کرد.

/ 0 نظر / 2 بازدید