گریتینگ

گروه تولیدی صنعتی سرآمد پولاد تولید کننده انواع گریتینگ در کارگاه تهران. 

تولیدات این شرکت به صورت گالوانیزه گرم مطابق استاندارد ASTM ارایه می شود. 

تولید گریتینگ در حجم صنعتی جهت پروژه های نفت.گاز و پتروشیمی. 

دارای 15 سال سابقه تولید جهت پروژه های صنعتی در پارس جنوبی. 

سسهولت بازدید ناظران و بازرسان شرکتهای مشاور جهت تایید و ارسال با توجه به تولید و گالوانیزاسیون در کارگاه تهران. 

ارایه کلیه مدارک و کنترل فنی در هنگام ارسال بار.

Www.Saramadpoolad.com

09121112945

02633301571

02633304871

09101112945

/ 0 نظر / 56 بازدید