بست گریتینگ

ثابت نمودن گریتینگ

بست گریتینگ می بایست جهت کلیه گریتینگ ها و انواع ساپورت مورد استفاده قرار گیرد تا از لغزش احتمالی و سقوط جلوگیری نماید که مطابق دستورالعمل BGI 588 می باشد.

/ 0 نظر / 6 بازدید