ساخت انواع کف کاذب مشبک(گریتینگ).

شرکت سرآمد پولاد:
 
ساخت انواع استراکچر صنعتی  

پلتفرم سرویس

تجهیزات دسترسی

تجهیزات انتقال

پله وکف پله با پوشش گریتینگ

انواع کف کاذب مشبک (گریتینگ)

پاگرد صنعتی(گریتینگ)

پوشش کانال و ترنچ

 

09121112945

09121139822

02613304871

02613411072

www.saramadpoolad.com

/ 0 نظر / 3 بازدید