استانداردو تلرانس ساخت گریتینگ

استاندارد گریتینگ مطابق  RAL_GZ639وRAL_GZ638

۱) اختلاف ابعاد قطرها (دویدگی) حداکثر ۰.۰۰۱۲بزرگترین طول میباشد.

۲) تابیدگی بین سطح داخلی حداکثر ۵ میلیمتر
۳) تغییر ابعاد چشمه گریتینگ حداکثر تا ۱.۵ میلیمتر مجاز است
۴) انحراف طولی گریتینگ وعرضی ان تا ۴- میلیمتر مجاز است

در خصوص ساخت گریتینگ معمول ترین مرجع در تلورانسها BS 4592 می باشد .
در این استاندارد میزان تلورانس ابعاد 0 تا -5 می باشد .

مشخصات فنی پوشش گالوانیزه

 

حداقل پوشش میانگین بر اساس استاندارد به شرح ذیل می باشد:

ضخامت تسمه            از  1.6  تا  3.2 میلیمتر                  65 میکرون

ضخامت تسمه            از  3.2  تا  4.8 میلیمتر                  75 میکرون

ضخامت تسمه            از 4.8  تا 6.4  میلیمتر                   85 میکرون

ضخامت تسمه            بالای 6.4 میلیمتر                         100 میکرون

/ 0 نظر / 6 بازدید