کف پله گریتینگ

شرکت سرآمد پولاد:

تولید ساخت ونصب انواع تجهیزات دسترسی.

طراحی وتولید گریتینگ وپاگرد استاندارد گالوانیزه.

ساخت ونصب گریتینگ کف پله در انواع مسکونی و صنعتی جهت پروژهای نفت گاز وپتروشیمی .

دارای استاندارد TS29001در ساخت تجهیزات صنعتی و پروژهای نفت،گاز وپتروشیمی.

طراحی ساخت ونصب سیستمهای دسترسی،پله فرارواضطراری.

تولید انواع سکو وپلتفرم با پوشش گریتینگ.

www.parsgrating.com

09121112945

02122854294

02122432197

02633304871

02633301571

09121139822

/ 0 نظر / 53 بازدید