شرکت سرآمد

واحد مشاوره و طراحی ۰۹۱۲۱۱۱۲۹۴۵

 

واحد بازرگانی ۰۹۱۲۱۱۳۹۸۲۲

دفتر مرکزی : ۰۲۶۱۳۳۰۹۷۰۰ ۰۲۶۱۳۴۱۱۰۷۲ ۶ ـ ۰۲۶۱۳۳۲۸۷۱۵

می توانید کلیه مدارک فنی و استانداردهای مورد نیاز خود را در زمینه گریتینگ های فلزی
( گالوانیزه) در وب سایت ماپیدا کنید :
www.saramadpoolad.com

/ 0 نظر / 2 بازدید